Budownictwo ekologiczne

poznaj najnowsze trendy w Polsce

Czytaj więcej

Obecnie w obszarze budownictwa stosowane są coraz częściej innowacyjne rozwiązania. Podstawowym kryterium w trakcie budowy domu jest dbanie o środowiska w możliwie najszerszym pojęciu. Z założenia budownictwo ekologiczne wykorzystuje najnowsze technologie i rozwiązania, aby maksymalnie chronić środowisko. W praktyce budownictwo ekologiczne i energooszczędne opiera się na wykorzystywaniu inteligentnych systemów i technologii, które mają na celu oszczędność energii elektrycznej i wody. Największe znaczenie ma zmniejszenie energochłonności budynku przy optymalnym komforcie cieplnym użytkowników. Istotne znaczenie ma również oszczędność wody i gazu, a także właściwa segregacja śmieci.

Oszczędne wykorzystywanie energii elektrycznej

Aby ograniczyć straty energii warto pomyśleć o takich rozwiązaniach, które będą wykorzystywały naturalne zasoby oraz odzyskiwały energię ze źródeł odnawialnych. Zwykle w oszczędzaniu energii elektrycznej kluczową rolę odrywa odpowiednia instalacja. Warto pamiętać, że instalacja powinna być nie tylko przyjazna dla środowiska i wygodna w eksploatacji, ale również niezawodna. Dla przeciętnego użytkownika ważne są automatyczne mechanizmy umożliwiające funkcjonowanie poszczególnych systemów, jak również minimalne zaangażowanie w obsługę urządzeń. Oprócz tego zasadnicze znaczenie ma proste sterowanie, uwzględniające również tryb zdalny. Ekologiczne budownictwo umożliwiające niewielkie zużycie energii na ogrzewanie minimalizuje w znaczny stopniu negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

Termomodernizacja

Należy wziąć pod uwagę fakt, że im mniej ciepła wytworzymy, tym mniejsze koszty ponosimy tym samym w mniejszym stopniu zanieczyszczamy powietrze. Dlatego też, w celu zmniejszenia kosztów energii, coraz więcej budynków mieszkalnych poddawana jest termomodernizacji. Ogromne znaczenie mają szczelne okna, ściany i dach oraz właściwa izolacja fundamentów.

Zbiorniki retencyjne do deszczówki

Odrębnym rozwiązaniem jest oszczędne eksploatowanie wody. Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie wody deszczowej, którą później będzie można wykorzystać. Do gromadzenia deszczówki stosuje się zbiorniki do deszczówki oraz instalację rozsączającą. Zbiorniki retencyjne pozwalają na zatrzymanie nadmiaru wody deszczowej, która jest odprowadzana z powierzchni budynków w trakcie intensywnych albo długotrwałych opadów. Woda zostaje stopniowo uwalniana dzięki specjalnym systemom z odpowiednim regulatorem przepływu do kanalizacji deszczowej. Retencja powoduje, że woda opadowa wolniej spływa do kanalizacji, a następnie dociera do odbiornika. Dzięki temu minimalizujemy również ryzyko podtopień.

Specjalny system rozsączający

Warto uwzględnić fakt, że w sprzyjających warunkach instalacja rozsączająca daje możliwość całkowitego odłączenia się od kanalizacji deszczowej. Natomiast system podłączony do kolektora sieci kanalizacyjnej może odbierać ścieki opadowe. System rozsączający umożliwia całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu opadów, a także pozwala zachować naturalny obieg wody na terenach zurbanizowanych. W ten sposób sprzyja również odnawianiu się zasobów wód gruntowych.